Νήματα – Έξυπνος, ακίνδυνος και ανώδυνος τρόπος αντιμετώπισης της αρχόμενης χαλάρωσης του προσώπου.

Νήματα – Έξυπνος, ακίνδυνος και ανώδυνος τρόπος αντιμετώπισης της αρχόμενης χαλάρωσης του προσώπου.

Τα νήματα αποτελούν μια έξυπνη, ακίνδυνη, ανώδυνη και ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης της αρχόμενης χαλάρωσης του προσώπου.

Πρόκειται για μια μικροεπέμβαση, η οποία γίνεται υπό τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί τομές. Η διαδικασία διαρκεί από μισή έως μία ώρα, ανάλογα με τον αριθμό νημάτων που θα απαιτηθούν.

Ναι, μπορούν να τοποθετηθούν παραπάνω από ένα νήματα. Αυτό εξαρτάται από την κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Ναι, χρησιμοποιείται τοπική και όχι γενική αναισθησία.

Όχι, δεν δημιουργούνται τομές με νυστέρι.

Τα νήματα προσώπου είναι ότι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί. Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό. Ίσως χρειαστούν 2 – 3 ημέρες για να εξαφανιστούν εντελώς μικροί ερεθισμοί που είναι δυνατόν να εμφανιστούν. Τα σύγχρονα νήματα είναι από υλικό απορροφήσιμο και το αποτέλεσμά που επιτυγχάνεται διαρκεί από 18 έως 24 μήνες.

  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του?
  1. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο και δεν χρειάζεται χειρουργείο
  2. Χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία και όχι γενική
  3. Το κόστος είναι σαφώς πολύ χαμηλότερο από μία επέμβαση
  4. Αν εμφανιστεί κάποιος ερεθισμός φεύγει τις επόμενες 2-3 ημέρες
  5. Αφορά και τις γυναίκες που βρίσκονται στην αρχή του προβλήματος
  6. Νήματα Ή αλλιώς νεανικό πρόσωπο χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς πόνο, χωρίς νυστέρι!