Ανόρθωση Στήθους Θεσσαλονίκη

Ανόρθωση Στήθους Θεσσαλονίκη

Ανόρθωση Στήθους Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες επέμβασης
Διάρκεια 2 ώρες
Επίπεδο πόνου Μέτριο
Διάρκεια αποτελέσματος Μακροχρόνιο
Τεχνική Περιθηλαία τομή με κάθετη επέκταση / Ανεστραμμένο Τ
Αναισθησία Γενική Αναισθησία / Μέθη
Κόστος €€€
Διάρκεια αποθεραπείας 2 – 4 εβδομάδες
Ανόρθωση Στήθους

Ανόρθωση Στήθους: Σκοπός της επέμβασης

Ένας γυναικείος μαστός, κανονικός σε μέγεθος, μπορεί να χαλαρώσει, να γίνει πλαδαρός και οι θηλές να βλέπουν προς τα κάτω. Οι κύριες αιτίες για την χαλάρωση και πτώση του γυναικείου μαστού είναι, η μεγάλη απώλεια βάρους, η κύηση και ο θηλασμός αλλά κυρίως η ποιότητα των ιστών. Το θέαμα είναι αντιαισθητικό και σε πολλές γυναίκες δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Σκοπός της ανόρθωσης του στήθους είναι να ξαναδώσουμε στο πεσμένο και χαλαρωμένο στήθος, όμορφο σχήμα, συμμετρία και σφρίγος, επανατοποθετώντας τους ιστούς στην κανονική τους θέση.

Περιγραφή της επέμβασης

Πριν από την Ανόρθωση Στήθους είναι απαραίτητος ο κλινικός και ακτινολογικός έλεγχος των μαστών (υπερηχογράφημα και μαστογραφία). Η επέμβαση διενεργείται με γενική αναισθησία, αφού προηγουμένως μετρήσουμε και σχεδιάσουμε την κατεύθυνση των τομών, την μελλοντική θέση της θηλής και της άλω και το νέο σχήμα του στήθους.

 

Οι συνήθεις τομές σε μία τέτοια επέμβαση είναι: μία κυκλική γύρω από τη θηλαία άλω, μία κάθετη περίπου 7 cm και μία μικρή οριζόντια στην υπομαστική αύλακα. Τοποθετούνται παροχετεύσεις κενού.

Picture Gallery

Ανόρθωση στήθους
Ανόρθωση στήθους Θεσσαλονίκη
Ανόρθωση στήθους 4
Ανόρθωση στήθους 2
Ανόρθωση στήθους 1
Ανόρθωση στήθους στην Θεσσαλονικη
Ανόρθωση στήθους 5
Ανόρθωση στήθους 3

Μετά την επέμβαση

Πρέπει το στήθος να διατηρείται σε σταθερή θέση με σταθερή περίδεση ή με έναν ειδικό στηθόδεσμο.

Μετά την έξοδο από την κλινική θα πρέπει τις πρώτες εβδομάδες να φοράτε έναν καλά τοποθετημένο στηθόδεσμο, μέρα και νύχτα, έτσι ώστε να ανακουφίζονται οι ουλές που βρίσκονται σε επούλωση και να διατηρείται το στήθος σε σταθερή θέση. Ντους και μπάνιο μπορείτε να κάνετε μόλις αφαιρεθούν οι παροχετεύσεις.

Πότε θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με σπορ εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης και τον ρυθμό της επούλωσης.

Η πιστή τήρηση της αγωγής και των οδηγιών είναι απαραίτητη για την καλή έκβαση της επέμβασης.

Πιθανές επιπλοκές

Πιθανές επιπλοκές μιας μαστοπηξίας, είναι η εμφάνιση μόλυνσης ή η δημιουργία αιματώματος.

 

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασηψίας και καλύπτουμε τα άτομα με αντιβίωση, ώστε να αποφύγουμε πιθανή μόλυνση, κάνουμε δε επιμελή αιμόσταση και τοποθετούμε παροχετεύσεις, ώστε να αποφύγουμε πιθανό αιμάτωμα. Πολύ σπάνια, λόγω κινητοποίησης των ιστών και ελάττωσης της αιμάτωσης αυτών, μπορεί να προκύψει νέκρωση τμήματος του δέρματος ή της θηλαίας άλω. Επίσης, λόγω νέκρωσης τμήματος του λίπους, μπορεί να προκληθεί διάσπαση του τραύματος και να προκύψει αντιαισθητική ουλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτηθούν περισσότερες αλλαγές και ίσως μία μικροεπέμβαση υπό τοπική αναισθησία, για την διόρθωση των ουλών. Παρόλο που οι τομές ράβονται με πολύ λεπτά ράμματα, χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνική συρραφής πλαστικής χειρουργικής,το είδος της ουλής που θα προκύψει εξαρτάται αποκλειστικά από τον μηχανισμό επούλωσης του κάθε ατόμου.

 

Με την υψηλή τεχνική συρραφής επιδιώκονται κατά το δυνατό αφανείς ουλές. Εάν ο οργανισμός κλείνει καλά τις ουλές, αυτές θα είναι σχεδόν αφανείς. Εάν όμως υπάρχει διαταραχή στον μηχανισμό επούλωσης, τότε θα προκύψει μία παθολογική ουλή, η οποία μπορεί να είναι πλατιά, υπερτροφική ή χηλοειδές. Για την βελτίωση μιας παθολογικής ουλής έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αρκετά πράγματα, σημαντικό ρόλο όμως έχει η πιστή τήρηση των οδηγιών από μέρους της ασθενούς. 

 

Οι γενικευμένοι κίνδυνοι έχουν καταστεί πολύ σπάνιοι χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και τον προεγχειρητικό έλεγχο που απαραιτήτως διενεργείται πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

Προσπαθούμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης να επιτύχουμε στήθη ιδίου μεγέθους και ιδίου σχήματος. Παρά την επιμελή εγχειρητική τεχνική, δεν αποκλείεται μικρού βαθμού ασυμμετρία. Το τελικό αποτέλεσμα αξιολογείται 3 έως 6 μήνες μετά την επέμβαση.