Γυναικομαστία

Πληροφορίες επέμβασης
Διάρκεια 1 – 2 ώρες
Επίπεδο πόνου Μέτριο
Διάρκεια αποτελέσματος Μόνιμο και οριστικό
Τεχνική Λιποαναρρόφηση / Εκτομή αδένα και δέρματος
Αναισθησία Γενική Αναισθησία / Μέθη
Κόστος €€
Διάρκεια αποθεραπείας 2 – 3 εβδομάδες
Γυναικομαστία


Αιτιολογία

Η συνήθης αιτιολογία της γυναικομαστίας είναι η φυσιολογική υπερτροφία των ανδρικών μαστών, η οποία εμφανίζεται κατά την εφηβεία λόγω των ορμονικών διαταραχών και η οποία δεν ακολουθείται, ως όφειλε να γίνει, από υπόστροφη εξέλιξη (υποχώρηση).

Γυναικομαστία: Σκοπός της επέμβασης

Σκοπός της επέμβασης είναι η αφαίρεση του υπερτροφικού μαζικού αδένα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αποκλειστικά χειρουργική και προτιμούμε να γίνεται με γενική αναισθησία. Ο ανδρικός μαστός αφαιρείται από μία ημικυκλική τομή στο κάτω όριο της θηλαίας άλω. Τα ιστοτεμάχια αποστέλλονται προς ιστολογική εξέταση για λόγους ασφαλείας. Όπου απαιτείται και αφαίρεση δέρματος η τομή γίνεται περιθηλαία. Σε πολλές περιπτώσεις διενεργείται ταυτόχρονη λιποαναρρόφηση στην περιοχή

Μετά την επέμβαση

Απαιτείται ελαφρά πίεση με ένα ειδικό ελαστικό κορμάκι, για 2-3 εβδομάδες περίπου. Αποφεύγουμε έντονη σωματική άσκηση και καταπόνηση τις πρώτες ημέρες. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και κόβουμε μόνον τους κόμπους τους μετά από 2 εβδομάδες περίπου.

Picture Gallery

Γυναικομαστία
Γυναικομαστία
Γυναικομαστία
Γυναικομαστία

Πιθανές επιπλοκές

Μετεγχειρητικά είναι φυσιολογικό να υπάρχουν εκχυμώσεις και οίδημα στην περιοχή. Η πλέον συχνή επιπλοκή είναι η συλλογή ορώδους υγρού (ύγρωμα ) στην κοιλότητα που απομένει μετά την αφαίρεση του μαζικού αδένα. Για τον λόγο αυτό τοποθετούμε παροχετεύσεις κενού, τις οποίες διατηρούμε για 3 – 5 ημέρες περίπου.

Η πιθανότητα αιματώματος ή μόλυνσης είναι πολύ μικρή και έχουμε τη δυνατότητα αντιμετώπισης τους.

Πολύ σπάνια επίσης μπορεί να προκύψει μικρή νέκρωση της θηλαίας άλω, η οποία θα απαιτήσει περισσότερες αλλαγές και ίσως μία μικρή διορθωτική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία μετά από 2-3 μήνες περίπου.

 

Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι μόνιμο και οριστικό. 

Παρακαλώ ρωτήστε μας για όλα όσα σας φαίνονται σημαντικά για την γυναικομαστία. 

Η πιστή τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για το καλό αποτέλεσμα.