Ενδερμολογία

Ενδερμολογία

ΕΝΔΕΡΜΟΛΟΓΙΑ ή L.P.G.:
Για κυτταρίτιδα, χαλάρωση και τοπικό πάχος

Η Ενδερμολογία είναι μία μέθοδος ελεγχόμενου μασάζ με εξειδικευμένο μηχάνημα, κατά την οποία ασκείται στο δέρμα ταυτοχρόνως θετική και αρνητική πίεση, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται λεμφική κινητοποίηση, ενεργοποίηση των ινοβλαστών, σύσφιξη του δέρματος και ελάττωση του τοπικού πάχους. Εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 30 χρόνια χωρίς καμία παρενέργεια. Όταν συνδυάζεται με μεσοθεραπεία σώματος τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Κλείστε ραντεβού