Λιπόλυση

Λιπόλυση

Λιπόλυση: Τι είναι;

Αποτελεί μία σχετικά σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης μικρών ποσοτήτων τοπικής υπερλίπωσης με μη χειρουργικό τρόπο. Η λιπόλυση διενεργείται με την έγχυση εντός του υποδορίου λίπους μια ειδικής φαρμακευτική ουσίας, η οποία είναι γνωστή και χρησιμοποιείται στην ιατρική εδώ και πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση της λιπώδους εμβολής και ονομάζεται φωσφατιδοχολίνη. Η ουσία αυτή καταστρέφει τις μεμβράνες των λιποκυττάρων με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μόνιμο και οριστικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της τοπικής λιποδυστροφίας. Απαιτούνται συνήθως 3-4 επαναλήψεις, περίπου μία ανά μήνα, μέχρι να πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος είναι ασφαλής όταν διενεργείται από εξειδικευμένο και έμπειρο Ιατρό.

Κλείστε ραντεβού