Λιποπλαστική – Μεταμόσχευση λίπους

Πληροφορίες επέμβασης
Διάρκεια 1 ώρα
Επίπεδο πόνου Μικρό
Διάρκεια αποτελέσματος Μόνιμο
Τεχνική Λιπομεταφορά
Αναισθησία Τοπική Αναισθησία με Μέθη
Κόστος €€
Διάρκεια αποθεραπείας 1 – 2 εβδομάδες

Λιποπλαστική: Σκοπός της επέμβασης

Με τον όρο “λιποπλαστική” εννοούμε την ταυτόχρονη διενέργεια λιποαναρρόφησης και μεταμόσχευσης του αναρροφηθέντος λίπους σε άλλες περιοχές του σώματος ή του προσώπου.

Η κατανομή του λίπους στο ανθρώπινο σώμα είναι γενετικά καθορισμένη και διαφέρει ανάλογα με το φύλο.

Η τοπική υπερλίπωση, δηλαδή η εναπόθεση υπερβολικού λίπους σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματος, είναι μια παθολογική κατάσταση, επίσης γενετικά καθορισμένη.

Σκοπός της λιποπλαστικής είναι η αφαίρεση του πλεονάζοντος λίπους από συγκεκριμένα σημεία του σώματος και η τοποθέτησή του σε άλλα σημεία, όπου απαιτείται αύξηση του όγκου ή της περιμέτρου. Κατά κανόνα αρκεί μια επέμβαση, σε σπάνιες περιπτώσεις όμως απαιτείται και μια δεύτερη επέμβαση.

Τονίζεται ότι η λιποαναρρόφηση δεν είναι μέθοδος γενικού αδυνατίσματος, διότι με τα σημερινά δεδομένα η μέγιστη ποσότητα λίπους που μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια από ένα υγιές άτομο σε μια επέμβαση ανέρχεται σε 2500 έως 3000 ml λίπους.

Υπό νοσηλεία και κατάλληλη αγωγή μπορούμε να αφαιρέσουμε και μεγαλύτερες ποσότητες λίπους σε μια επέμβαση.

Επίσης, τονίζεται ότι τα σημεία της τοπικής υπερλίπωσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κανένα συντηρητικό τρόπο, όπως μασάζ, μηχανήματα ή τοπικές ενέσεις διαφόρων φαρμάκων. Ακόμα και μετά από υπερβολική απώλεια βάρους, το λίπος διατηρείται στα σημεία εκείνα και αντιθέτως μόλις προσλάβουμε 1 ή 2 Kgr. βάρους, θα εναποθετούν πρώτα στα σημεία εκείνα, διότι αποτελούν τις λιποαποθήκες πρώτης προτίμησης του οργανισμού.

Τοπικές ενέσεις φαρμάκων ή ισχυρό μασάζ χειρός προκαλούν νέκρωση μέρους των λιποκυττάρων και αντικατάσταση από συνδετικό ιστό, με επακόλουθο να δυσκολεύεται η διενέργεια της λιποαναρρόφησης και να υστερεί το τελικό αποτέλεσμα.

Αναισθησία – Διενέργεια της επέμβασης

Μετά από κατάλληλη προετοιμασία της περιοχής γίνονται 2-3 πολύ μικρές τομές σε κάθε σημείο της λιποαναρρόφησης και εισάγονται πολύ λεπτά μεταλλικά σωληνάκια (κιουρέττες) διαμέτρου 2 ή 3 χιλιοστών, μέσω των οποίων αναρροφάται και απομακρύνεται το λίπος.

Στις τομές τοποθετείται ένα πολύ λεπτό ράμμα. Στα σημεία της λιποαναρρόφησης τοποθετείται πιεστική περίδεση, η οποία διατηρείται για 5 ημέρες. Το λίπος που αναρροφάται, επεξεργάζεται, συμπυκνώνεται και μεταμοσχεύεται με ειδική τεχνική στα σημεία του σώματος ή του προσώπου, για να πετύχουμε αύξηση του όγκου ή της περιμέτρου με αυτόλογο υλικό. 

Η επέμβαση γίνεται με τοπική ή ολική αναισθησία. 

Picture Gallery

Λιποπλαστική
Λιποπλαστική
Λιποπλαστική
Λιποπλαστική

Μετά την επέμβαση

Παρακαλούμε αποφύγετε τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες τη σωματική καταπόνηση.

Μην ανησυχήσετε αν: 

Το πρώτο 24ωρο από τα σημεία των τομών εμφανιστούν κόκκινα υγρά, τα οποία εμποτίζουν τις γάζες ή και στάζουν έξω από αυτές. Πρόκειται για οροαιματητό υγρό, το οποίο θέλουμε να απομακρυνθεί, διότι έτσι θα είναι λιγότερο το οίδημα και οι εκχυμώσεις. Δεν πρόκειται για αιμορραγία. Είναι κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Σε μικρές λιποαναρροφήσεις μπορεί να μην εμφανιστούν καθόλου υγρά. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να ανησυχήσετε.

Εκχυμώσεις και οίδημα στα σημεία της λιποαναρρόφησης θεωρούνται φυσιολογικά επακόλουθα. Οι μεν εκχυμώσεις υποχωρούν σε 2 εβδομάδες περίπου, το δε οίδημα σταδιακά.

Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος:

  • Η πίεση των σημείων της λιποαναρρόφησης με ένα σφιχτό λαστέξ για τουλάχιστον ενάμιση μήνα μετά.
  • Ο έλεγχος του σωματικού βάρους για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή να μην πάρουμε πολλά κιλά σε αυτό το διάστημα.

Το τελικό αποτέλεσμα μιας λιποαναρρόφησης το βλέπουμε μετά από 5-6 μήνες, ήδη όμως υπάρχει εμφανής διαφορά από τον πρώτο μήνα.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης; 

Εφόσον γίνει μια πλήρης και όχι ατελής λιποαναρρόφηση, το αποτέλεσμά της είναι μόνιμο και οριστικό, δηλαδή στα σημεία εκείνα ΔΕΝ πρόκειται να ξανατοποθετηθεί λίπος.

Πιθανές επιπλοκές

Η λιποαναρρόφηση είναι μία από τις πλέον ασφαλείς επεμβάσεις, όταν διενεργείται από ειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς σε πλήρως οργανωμένο χώρο και τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές.

Οι γενικοί κίνδυνοι των επεμβάσεων, όπως μόλυνση, θρομβώσεις ή εμβολή, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής έχουν γίνει πολύ σπάνιοι, για τη δε λιποαναρρόφηση είναι μηδαμινοί.

Έχουμε δε τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα για να τις αντιμετωπίσουμε σε σχέση με το παρελθόν.

Πολύ σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί ύγρωμα (συλλογή ορώδους υγρού) σε κάποιο σημείο λιποαναρρόφησης, το οποίο εάν δεν υποχωρήσει μόνο του, ίσως απαιτήσει εκκενωτικές παρακεντήσεις.

Επίσης, πολύ σπάνια οι εκχυμώσεις μπορεί να είναι εκτεταμένες ή να διαρκέσουν για περισσότερο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να βοηθήσουμε με κατάλληλη αγωγή. Μια ατελής αφαίρεση του λίπους από κάποιο σημείο λιποαναρρόφησης μπορεί να απαιτήσει μια συμπληρωματική μικροεπέμβαση – υπό τοπική πάντα αναισθησία – για αφαίρεση του εναπομείναντος λίπους.

Λακκούβες, ανωμαλίες ή χαλάρωση του δέρματος μετά την ανάπτυξη και καθιέρωση της “μικροδικτυωτής λιποαναρρόφησης” και της “επιφανειακής λιπογλυπτικής” είναι πολύ σπάνιες.

Γενικά η λιποαναρρόφηση είναι η πλέον συχνή επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, διότι είναι ασφαλής, δεν αφήνει ουλές και έχει μόνιμο και οριστικό αποτέλεσμα.

Παρακαλώ, ρωτήστε μας, 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την λιποπλαστική και για τις πιθανές επιπλοκές.