Αυξητική Στήθους

Πληροφορίες επέμβασης
Διάρκεια 1,5 ώρα
Επίπεδο πόνου Μικρό
Διάρκεια αποτελέσματος Μακροχρόνιο
Τεχνική Μασχαλιαία Προσπέλαση – ενθέματα σιλικόνης νέας γενιάς
Αναισθησία Γενική Αναισθησία / Μέθη
Κόστος €€€
Διάρκεια αποθεραπείας 1 – 2 εβδομάδες

Αυξητική Στήθους: Σκοπός της επέμβασης

Το στήθος αποτελεί για την γυναίκα το σύμβολο της θηλυκότητας και της γονιμότητας.

Ένα μικρό, υποπλαστικό ή ατροφικό στήθος μπορεί να προκαλέσει μειονεκτικά αισθήματα. Αντίθετα ένα ωραίο και φυσιολογικό στήθος αυξάνει την αυτοπεποίθηση και βελτιώνει τον ψυχισμό της γυναίκας. Μια αυξητική στήθους με μόνιμο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει εφικτή με την τοποθέτηση προθέσεων σιλικόνης.


auksitiki stithous thessaloniki

Αναισθησία – Διενέργεια της επέμβασης

Κατά κανόνα η αυξητική στήθους διενεργείται με γενική αναισθησία. Η σωστή θέση τοποθέτησης της πρόθεσης σιλικόνης είναι πίσω από τον μυ (μείζονα θωρακικό), έτσι ώστε να περιβάλλεται και να προστατεύεται από αυτόν και να μη γίνεται αντιληπτή οπτικά, ούτε με την αφή.

Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η πρόθεση τοποθετείται μπροστά από τον μείζονα θωρακικό μυ.

Στις περιπτώσεις αυτές προσπαθούμε να την τοποθετήσουμε τουλάχιστον πίσω από την περιτονία του μυός.

Η είσοδος της πρόθεσης γίνεται από μία μικρή τομή του δέρματος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στην υπομαστική αύλακα, στην θηλαία άλω ή σε μία φυσιολογική πτυχή της μασχάλης. Κάνοντας την τομή στην υπομαστική αύλακα ή στην θηλαία άλω, θα υπάρχει μία ουλή στην περιοχή αυτή εφ’ όρου ζωής.

Εάν ο οργανισμός «κλείνει» καλά τις ουλές, θα διακρίνονται πολύ δύσκολα. Εάν όμως υπάρχει κάποια διαταραχή της επούλωσης τότε θα έχουμε ένα ωραίο στήθος με μία άσχημη τομή πάνω σε αυτό, διότι το είδος της ουλής εξαρτάται αποκλειστικά από τον μηχανισμό επούλωσης του κάθε οργανισμού. 

Επίσης κάνοντας τις παραπάνω τομές είμαστε αναγκασμένοι να κόψουμε και να ξαναράψουμε όλα τα ανατομικά στοιχεία που καλύπτουν την πρόθεση.

Κάνοντας όμως την τομή σε μία φυσιολογική πτυχή του δέρματος της μασχάλης, μέσα στο τριχωτό μέρος της, έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα:

  • δεν υπάρχει καμία ορατή ουλή στο στήθος.
  • δεν χρειάζεται να κόψουμε και να ξαναράψουμε τα ανατομικά στοιχεία που καλύπτουν την πρόθεση.

Τονίζουμε ότι η τομή αφορά μόνο στο δέρμα της μασχάλης.

Επιπλέον, επειδή το δέρμα της μασχάλης είναι λεπτό, εδώ και 15 χρόνια που χρησιμοποιώ αυτή την προσπέλαση, καμία ουλή δεν έγινε υπερτροφική η χηλοειδές.

Η αυξητική στήθους είναι μία επέμβαση η οποία δεν επηρεάζει καθόλου τον κλινικό έλεγχο (ψηλάφηση του μαστού), ούτε τον ακτινολογικό έλεγχο (μαστογραφία ή υπερηχογράφημα).

Επίσης δεν επηρεάζει καθόλου την ικανότητα θηλασμού.

Εάν το στήθος είναι μικρό και κρεμασμένο είναι απαραίτητη ταυτοχρόνως και μία επέμβαση ανόρθωσης (αυξητική μαστοπηξία).

Στην περίπτωση κατά την οποία η αυξητική στήθους συνδυάζεται με ανόρθωση, θα υπάρχει μία τομή περιθηλαία , μία κάθετη και μία μικρή οριζόντια στην υπομαστική αύλακα.

auksitiki stithous thessaloniki

Αναισθησία – Διενέργεια της επέμβασης

Κατά κανόνα η αυξητική στήθους διενεργείται με γενική αναισθησία. Η σωστή θέση τοποθέτησης της πρόθεσης σιλικόνης είναι πίσω από τον μυ (μείζονα θωρακικό), έτσι ώστε να περιβάλλεται και να προστατεύεται από αυτόν και να μη γίνεται αντιληπτή οπτικά, ούτε με την αφή.

Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η πρόθεση τοποθετείται μπροστά από τον μείζονα θωρακικό μυ.

Στις περιπτώσεις αυτές προσπαθούμε να την τοποθετήσουμε τουλάχιστον πίσω από την περιτονία του μυός.

Η είσοδος της πρόθεσης γίνεται από μία μικρή τομή του δέρματος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στην υπομαστική αύλακα, στην θηλαία άλω ή σε μία φυσιολογική πτυχή της μασχάλης. Κάνοντας την τομή στην υπομαστική αύλακα ή στην θηλαία άλω, θα υπάρχει μία ουλή στην περιοχή αυτή εφ’ όρου ζωής.

Εάν ο οργανισμός «κλείνει» καλά τις ουλές, θα διακρίνονται πολύ δύσκολα. Εάν όμως υπάρχει κάποια διαταραχή της επούλωσης τότε θα έχουμε ένα ωραίο στήθος με μία άσχημη τομή πάνω σε αυτό, διότι το είδος της ουλής εξαρτάται αποκλειστικά από τον μηχανισμό επούλωσης του κάθε οργανισμού. 

Επίσης κάνοντας τις παραπάνω τομές είμαστε αναγκασμένοι να κόψουμε και να ξαναράψουμε όλα τα ανατομικά στοιχεία που καλύπτουν την πρόθεση.

Κάνοντας όμως την τομή σε μία φυσιολογική πτυχή του δέρματος της μασχάλης, μέσα στο τριχωτό μέρος της, έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα:

  • δεν υπάρχει καμία ορατή ουλή στο στήθος.
  • δεν χρειάζεται να κόψουμε και να ξαναράψουμε τα ανατομικά στοιχεία που καλύπτουν την πρόθεση.

Τονίζουμε ότι η τομή αφορά μόνο στο δέρμα της μασχάλης.

Επιπλέον, επειδή το δέρμα της μασχάλης είναι λεπτό, εδώ και 15 χρόνια που χρησιμοποιώ αυτή την προσπέλαση, καμία ουλή δεν έγινε υπερτροφική η χηλοειδές.

Η αυξητική στήθους είναι μία επέμβαση η οποία δεν επηρεάζει καθόλου τον κλινικό έλεγχο (ψηλάφηση του μαστού), ούτε τον ακτινολογικό έλεγχο (μαστογραφία ή υπερηχογράφημα).

Επίσης δεν επηρεάζει καθόλου την ικανότητα θηλασμού.

Εάν το στήθος είναι μικρό και κρεμασμένο είναι απαραίτητη ταυτοχρόνως και μία επέμβαση ανόρθωσης (αυξητική μαστοπηξία).

Στην περίπτωση κατά την οποία η αυξητική στήθους συνδυάζεται με ανόρθωση, θα υπάρχει μία τομή περιθηλαία , μία κάθετη και μία μικρή οριζόντια στην υπομαστική αύλακα.

πλαστική στήθους θεσσαλονικη
πλαστικη στηθους

Μετά την επέμβαση

Θα πρέπει να φοράτε έναν ειδικό αθλητικό στηθόδεσμο για 6 εβδομάδες. Τις πρώτες ημέρες αποφύγετε έντονες ασκήσεις με τα χέρια ή να σηκώσετε βάρος.

Για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα σχηματισμού σκληρής κάψας, απαραίτητη είναι η σχολαστική εφαρμογή των οδηγιών του γιατρού.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα το βλέπουμε περίπου σε 6 εβδομάδες.

Παρακαλούμε ρωτήστε μας για όλα όσα σας φαίνονται σημαντικά. 

Η πιστή τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για το καλό αποτέλεσμα.

Picture Gallery

αυξηση στηθους θεσσαλονικη
πλαστική αυξητική στήθους

Πιθανές επιπλοκές

Οι γενικευμένοι κίνδυνοι έχουν καταστεί πολύ σπάνιοι χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και τον προεγχειρητικό έλεγχο που απαραιτήτως διενεργείται πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση.

Επιμολύνσεις και διαταραχές της επούλωσης είναι σπάνιες λόγω χειρουργικών τεχνικών που προστατεύουν τους ιστούς.

Αιματώματα στο εγχειρητικό πεδίο – παρά την επιμελή αιμόσταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης- συναντούμε περιστασιακά. Αυτά ενδέχεται να απαιτήσουν μια επανεπέμβαση.

Παρόλο που η πρόθεση σιλικόνης αποτελείται από υλικό φιλικό με τους ιστούς, ωστόσο δεν παύει να είναι ένα ξένο σώμα γύρω από το οποίο μέσα σε λίγες εβδομάδες ο οργανισμός σχηματίζει μια προστατευτική κάψα από αντιδραστικό ιστό. Πολύ σπάνια η κάψα αυτή μπορεί να συρρικνωθεί και να οδηγήσει σε μία σκλήρυνση και αλλαγή του σχήματος του στήθους. Τότε καθίσταται απαραίτητη μια δεύτερη επέμβαση συνδυαζόμενη με αλλαγή της πρόθεσης σιλικόνης. Αυτό καθιστά σπάνια μια καινούργια ρίκνωση.

Οι τομές μετά την επέμβαση είναι κατά κανόνα αφανείς. Ιδιαιτέρως οι τομές στη μασχάλη ουδέποτε γίνονται υπερτροφικές ή χηλοειδή.

Σπάνια τα εσωτερικά ράμματα δε γίνονται ανεκτά από τον οργανισμό με αποτέλεσμα να προκαλείται αντίδραση απόρριψης και διαταραχή στην επούλωση των τραυμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση τοπική παρέμβαση του χειρουργού βελτιώνει το αποτέλεσμα.