Λιποαναρρόφηση

Πληροφορίες επέμβασης
Διάρκεια 1 – 2 ώρες
Επίπεδο πόνου Μέτριο
Διάρκεια αποτελέσματος Μόνιμο και οριστικό
Τεχνική Λιποαναρρόφηση
Αναισθησία Τοπική Αναισθησία / Μέθη
Κόστος €€€
Διάρκεια αποθεραπείας Λίγες ημέρες

Λιποαναρρόφηση: Σκοπός της επέμβασης

Η κατανομή του λίπους στο ανθρώπινο σώμα είναι γενετικά καθορισμένη και διαφέρει ανάλογα με το φύλο.

Η τοπική υπερλίπωση, δηλαδή η εναπόθεση υπερβολικού λίπους σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματος είναι μια παθολογική κατάσταση επίσης γενετικά καθορισμένη.

Σκοπός της λιποαναρρόφησης είναι η αφαίρεση του πλεονάζοντος λίπους από συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Κατά κανόνα αρκεί μια επέμβαση, σε σπάνιες περιπτώσεις όμως απαιτείται και μια δεύτερη επέμβαση.

Τονίζεται ότι η λιποαναρρόφηση δεν είναι μέθοδος συνολικού αδυνατίσματος διότι με τα σημερινά δεδομένα η μέγιστη ποσότητα λίπους που μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια από ένα υγιές άτομο σε μια επέμβαση, ανέρχεται σε 2500 έως 3500 ml λίπους (2,5 έως 3,5 λίτρα).

Υπό νοσηλεία και κατάλληλη αγωγή μπορούμε να αφαιρέσουμε και μεγαλύτερες ποσότητες λίπους σε μια επέμβαση.

Επίσης τονίζεται ότι τα σημεία της τοπικής υπερλίπωσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κανένα συντηρητικό τρόπο, όπως μασάζ, μηχανήματα ή τοπικές ενέσεις διαφόρων φαρμάκων. Ακόμα και μετά από υπερβολική απώλεια βάρους, το λίπος διατηρείται στα σημεία εκείνα και αντιθέτως μόλις προσλάβουμε 1 ή 2 Kgr. βάρους, θα εναποτεθούν πρώτα στα σημεία εκείνα, διότι αποτελούν τις λιποαποθήκες “πρώτης προτίμησης” του οργανισμού.

Τοπικές ενέσεις φαρμάκων ή ισχυρό μασάζ χειρός προκαλούν νέκρωση μέρους των λιποκυτάρρων και αντικατάσταση από συνδετικό ιστό, με επακόλουθο να δυσκολεύεται η διενέργεια της λιποαναρρόφησης και να υστερεί το τελικό αποτέλεσμα.

Περιγραφή της επέμβασης

Μετά από κατάλληλη προετοιμασία της περιοχής γίνονται 3-4 πολύ μικρές τομές σε κάθε σημείο της λιποαναρρόφησης και εισάγονται πολύ λεπτά μεταλλικά σωληνάκια (κιουρέττες) διαμέτρου 2 ή 3 χιλιοστών, μέσω των οποίων αναρροφάται και απομακρύνεται το λίπος.

 

Στις τομές τοποθετούνται πολύ λεπτά ράμματα τα οποία αφαιρούνται μετά από 5-6 ημέρες. Η πλειονότητα των επεμβάσεων γίνεται με τοπική αναισθησία και ελαφρά καταστολή οπότε τα άτομα πηγαίνουν αυθημερόν στο σπίτι τους. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που απαιτείται γενική αναισθησία.

Picture Gallery

Λιποαναρρόφηση
Λιποαναρρόφηση θεσσαλονικη
Λιποαναρρόφηση θεσσαλονικη1
Λιποαναρρόφηση

Μετά την επέμβαση

Θα πρέπει να αποφύγετε τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες τη σωματική καταπόνηση και άσκηση.

Μην ανησυχήσετε αν:

Το πρώτο 24ωρο από τα σημεία των τομών εμφανιστούν κόκκινα υγρά, τα οποία εμποτίζουν τις γάζες ή και στάζουν έξω από αυτές. Πρόκειται για οροαιματητό υγρό, το οποίο θέλουμε να απομακρυνθεί, διότι έτσι θα είναι λιγότερο το οίδημα και οι εκχυμώσεις. Δεν πρόκειται για αιμορραγία. Είναι κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Σε μικρές λιποαναρροφήσεις μπορεί να μην εμφανιστούν καθόλου υγρά. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να ανησυχήσετε.Εκχυμώσεις και οίδημα στα σημεία της λιποαναρρόφησης θεωρούνται φυσιολογικά επακόλουθα. Οι μεν εκχυμώσεις υποχωρούν σε 2 εβδομάδες περίπου, το δε οίδημα σταδιακά.

Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος:

1. Η πίεση των σημείων της λιποαναρρόφησης με ένα σφιχτό λαστέξ για τουλάχιστον ενάμιση μήνα (6 εβδομάδες) μετά την επέμβαση.

2. Ο έλεγχος του σωματικού βάρους για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή να μην πάρουμε πολλά κιλά σε αυτό το διάστημα.

Το τελικό αποτέλεσμα μιας λιποαναρρόφησης το βλέπουμε μετά από 5-6 μήνες, ήδη όμως υπάρχει εμφανής διαφορά από τον πρώτο μήνα.

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης;

Εφόσον γίνει μια πλήρης και όχι ατελής λιποαναρρόφηση, το αποτέλεσμά της είναι μόνιμο και οριστικό, δηλαδή στα σημεία εκείνα ΔΕΝ πρόκειται να ξανατοποθετηθεί λίπος.

Πιθανές επιπλοκές

Η λιποαναρρόφηση είναι μία από τις πλέον ασφαλείς επεμβάσεις, όταν διενεργείται από ειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς, σε πλήρως οργανωμένο χώρο και τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές.

Οι γενικοί κίνδυνοι των επεμβάσεων, όπως μόλυνση, θρομβώσεις ή εμβολή, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής, έχουν γίνει πολύ σπάνιοι και για τη λιποαναρρόφηση είναι μηδαμινοί. Έχουμε δε τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα για να τους αντιμετωπίσουμε σε σχέση με το παρελθόν.

Πολύ σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί ύγρωμα (συλλογή ορώδους υγρού) σε κάποιο σημείο λιποαναρρόφησης, το οποίο εάν δεν υποχωρήσει μόνο του ίσως απαιτήσει εκκενωτικές παρακεντήσεις.

Επίσης πολύ σπάνια οι εκχυμώσεις μπορεί να είναι εκτεταμένες ή να διαρκέσουν για περισσότερο χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να βοηθήσουμε με κατάλληλη αγωγή. Μια ατελής αφαίρεση του λίπους από κάποιο σημείο λιποαναρρόφησης μπορεί να απαιτήσει μια συμπληρωματική μικροεπέμβαση -υπό τοπική πάντα αναισθησία- για την αφαίρεση του εναπομείναντος λίπους.

Λακκούβες, ανωμαλίες ή χαλάρωση του δέρματος μετά την ανάπτυξη και καθιέρωση της «μικροδικτυωτής λιποαναρρόφησης» και της «επιφανειακής λιπογλυπτικής» είναι πολύ σπάνιες.

Γενικά η λιποαναρρόφηση είναι η πλέον συχνή επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, διότι είναι ασφαλής, δεν αφήνει ουλές και έχει μόνιμο και οριστικό αποτέλεσμα.

Παρακαλώ ρωτήστε μας για όλα όσα σας φαίνονται σημαντικά.

Η πιστή τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για το καλό αποτέλεσμα.