Ωτοπλαστική

Πληροφορίες επέμβασης
Διάρκεια 1,5 ώρες
Επίπεδο πόνου Μικρό
Διάρκεια αποτελέσματος Μόνιμο
Αναισθησία Γενική Αναισθησία
Κόστος €€
Διάρκεια αποθεραπείας 2-3 εβδομάδες

Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική: Σκοπός της επέμβασης

Το πιο συχνό πρόβλημα που εμφανίζεται στο ωτικό πτερύγιο είναι τα «αφεστώτα ώτα», δηλαδή τα πεταχτά αυτιά. Οφείλεται σε μία συγγενή ανωμαλία κατά την οποία δεν ολοκληρώνεται η κατασκευή της ανθέλικας του πτερυγίου. Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει υπερτροφία της κόγχης του πτερυγίου.
Το πρόβλημα αυτό διορθώνεται χειρουργικά με την ωτοπλαστική, η οποία είναι μία επέμβαση μικρής βαρύτητας. Στους ενήλικες μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία και απαιτεί μία τομή στην οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου, η οποία δεν είναι ορατή.

Στα παιδιά η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει ήδη από την ηλικία των 6-7 ετών, διότι σε αυτή την ηλικία έχει ολοκληρωθεί το 80% της ανάπτυξης του χόνδρου του ωτικού πτερυγίου, απαιτεί όμως γενική αναισθησία, διότι δε συνεργάζονται.

Μετά την επέμβαση

Tα αυτιά παραμένουν καλυμμένα με γάζες για 5 – 6 ημέρες. Μετά την αφαίρεση της περίδεσης απαιτείται προσοχή στον ύπνο για 2-3 εβδομάδες, γι’ αυτό και συνιστάται μια προστατευτική κορδέλα. Επίσης αποφεύγουμε επικίνδυνες αθλητικές δραστηριότητες για το ίδιο διάστημα. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και κόβουμε μόνο τους κόμπους μετά από 3 έως 4 εβδομάδες.

Το τελικό αποτέλεσμα το βλέπουμε περίπου σε ένα μήνα, ήδη όμως από την πρώτη εβδομάδα η διαφορά είναι εμφανής. Το αποτέλεσμα μιας ωτοπλαστικής είναι μόνιμο και οριστικό.

Ενδεικτικά αποτελέσματα Ωτοπλαστικής

Πιθανές επιπλοκές

Πιθανοί κίνδυνοι της επέμβασης είναι η δημιουργία αιματώματος ή η εμφάνιση μόλυνσης. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τους αποφύγουμε αλλά, σε κάθε περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν. Επίσης υπάρχει κίνδυνος νέκρωσης του δέρματος του πτερυγίου, εάν ασκηθεί μεγάλη πίεση τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Γι’ αυτό τον λόγο συνιστούμε στους ασθενείς να μην ξαπλώνουν επάνω στα αυτιά για περίπου 2 εβδομάδες.

Η δημιουργία υπερτροφικής ουλής ή χηλοειδούς εξαρτάται αποκλειστικά από τον μηχανισμό επούλωσης του οργανισμού.

Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, αφ’ ενός δεν είναι εύκολα ορατό στην οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου και αφ’ ετέρου μπορούμε να το βελτιώσουμε αισθητά.

Το αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής είναι μόνιμο και οριστικό.
Παρακαλώ ρωτήστε μας για όλα όσα σας φαίνονται σημαντικά.
Η πιστή τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για το καλό αποτέλεσμα.
Μετεγχειρητικά αποτελέσματα των επεμβάσεων μπορείτε να δείτε κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο.